Chung cư Đại Thanh cập nhật ngày 08/10/2012
BĐS bán » Chung cư, căn hộ
Chung cư Đại Thanh cập nhật ngày 08/10/2012
Chung cư Đại Thanh CT8A, CT8B, CT8C, CT10A do Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư đã chính thức mở bán với các căn hộ diện tích từ 36,16 - 76,86 m2, giá gốc từ 13 - 14,729 tr/m2.

Mời quý khách hàng vào www.dailongland.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.


CHUNG CƯ ĐẠI THANH BÁO GIÁ NGÀY 07/10/2012

 

TT

KHU ĐÔ THỊ

TÒA NHÀ

TẦNG

PHÒNG

DIỆN TÍCH

(m2)

HƯỚNG

BAN CÔNG

HƯỚNG CỬA

GIÁ GỐC (Triệu/m2)

TIẾN ĐỘ

GIÁ BÁN (Triệu/căn)

        1         

Đại Thanh

CT8A

8

04

45.5

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

+ 10 Bao tên

        2         

Đại Thanh

CT8A

20

04

45.5

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

+ 25 có HĐ

        3         

Đại Thanh

CT8A

24

06

42.15

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

+ 25 Bao tên

        4         

Đại Thanh

CT8A

18

10

62.6

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

+ 38 Bao tên

        5         

Đại Thanh

CT8A

19

10

62.6

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

+ 22 Bao tên

        6         

Đại Thanh

CT8A

8

12

54.7

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

+ 30 Bao tên

        7         

Đại Thanh

CT8A

15

12

54.7

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

+ 20 Bao tên

        8         

Đại Thanh

CT8A

16

14

66.12

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

+ 48 Bao têm

        9         

Đại Thanh

CT8A

22

28

        61.6

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 48 Bao tên

    10         

Đại Thanh

CT8A

14

34

66.1

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 55 Bao tên

    11         

Đại Thanh

CT8A

26

36

42.15

Đông Nam

Tây Bắc

14

20%

+ 40 Bao tên

    12         

Đại Thanh

CT8B

8

04

45.5

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

+ 34 Bao tên

    13         

Đại Thanh

CT8B

11

18

45.5

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

+ 30 Bao tên

    14         

Đại Thanh

CT8B

19

18

45.5

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

+ 30 Bao tên

    15         

Đại Thanh

CT8B

23

32

58.69

Đông Nam

Tây Bắc

14

20%

+ 25 Bao tên

    16         

Đại Thanh

CT8B

12

34

66.12

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 55 Bao tên

    17         

Đại Thanh

CT8B

17

36

42.15

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 30 Bao tên

    18         

Đại Thanh

CT8B

8

38

45.53

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.3

20%

+ 45 Bao tên

    19         

Đại Thanh

CT8C

12

02

59.88

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

+ 70 Bao tên

    20         

Đại Thanh

CT8C

17

10

58.69

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

+ 30 Bao tên

    21         

Đại Thanh

CT8C

17

12

58.69

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

+ 30 Bao tên

    22         

Đại Thanh

CT8C

22

18

45.5

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

+ 20 Bao tên

    23         

Đại Thanh

CT8C

24

20

59.88

Tây Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 20 Bao tên

    24         

Đại Thanh

CT8C

12

24

45.53

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

+ 57 Bao tên

    25         

Đại Thanh

CT8C

17

26

42.15

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 38 Bao tên

    26         

Đại Thanh

CT8C

22

28

66.12

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 15 Bao tên

    27         

Đại Thanh

CT8C

8

30

58.69

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 60 Bao tên

    28         

Đại Thanh

CT8C

27

32

58.69

Đông Nam

Tây Bắc

14

20%

+ 10 Bao tên

    29         

Đại Thanh

CT8C

12

36

42.15

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 40 Bao tên

    30         

Đại Thanh

CT8C

16

36

42.15

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

+ 38 Bao tên

    31         

KHU ĐÔ THỊ

TÒA NHÀ

TẦNG

PHÒNG

DIỆN TÍCH

(m2)

HƯỚNG

BAN CÔNG

HƯỚNG CỬA

GIÁ GỐC (Triệu/m2)

TIẾN ĐỘ

GIÁ BÁN (Triệu/căn)

    32         

Đại Thanh

CT10A

2

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

30

    33         

Đại Thanh

CT10A

4

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

28

    34         

Đại Thanh

CT10A

5

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

40

    35         

Đại Thanh

CT10A

7

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

35

    36         

Đại Thanh

CT10A

10

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

40

    37         

Đại Thanh

CT10A

11

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

40

    38         

Đại Thanh

CT10A

12

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

40

    39         

Đại Thanh

CT10A

12A

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

25

    40         

Đại Thanh

CT10A

17

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

22

    41         

Đại Thanh

CT10A

21

02

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

16

    42         

Đại Thanh

CT10A

2

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

8

    43         

Đại Thanh

CT10A

4

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    44         

Đại Thanh

CT10A

5

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    45         

Đại Thanh

CT10A

8

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

25

    46         

Đại Thanh

CT10A

11

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    47         

Đại Thanh

CT10A

12

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

25

    48         

Đại Thanh

CT10A

12A

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

8

    49         

Đại Thanh

CT10A

15

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    50         

Đại Thanh

CT10A

18

04

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    51         

Đại Thanh

CT10A

6

06

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    52         

Đại Thanh

CT10A

8

06

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

25

    53         

Đại Thanh

CT10A

11

06

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    54         

Đại Thanh

CT10A

12A

06

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

8

    55         

Đại Thanh

CT10A

15

06

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

12

    56         

Đại Thanh

CT10A

17

06

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

8

    57         

Đại Thanh 

CT10A

2

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    58         

Đại Thanh

CT10A

4

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    59         

Đại Thanh

CT10A

5

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    60         

Đại Thanh

CT10A

6

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    61         

Đại Thanh

CT10A

8

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    62         

Đại Thanh

CT10A

10

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    63         

Đại Thanh

CT10A

11

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

25

    64         

Đại Thanh

CT10A

12

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    65         

Đại Thanh

CT10A

12A

08

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    66         

Đại Thanh

CT10A

15

08

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    67         

Đại Thanh

CT10A

18

08

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

8

    68         

Đại Thanh

CT10A

2

10

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    69         

Đại Thanh

CT10A

5

10

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    70         

Đại Thanh

CT10A

8

10

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    71         

Đại Thanh

CT10A

11

10

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

25

    72         

Đại Thanh

CT10A

12

10

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    73         

Đại Thanh

CT10A

12A

10

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    74         

Đại Thanh

CT10A

15

10

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    75         

Đại Thanh

CT10A

18

10

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

6

    76         

Đại Thanh

CT10A

2

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    77         

Đại Thanh

CT10A

4

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    78         

Đại Thanh

CT10A

5

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    79         

Đại Thanh

CT10A

6

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    80         

Đại Thanh

CT10A

7

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    81         

Đại Thanh

CT10A

8

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    82         

Đại Thanh

CT10A

9

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    83         

Đại Thanh

CT10A

10

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    84         

Đại Thanh

CT10A

11

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

30

    85         

Đại Thanh

CT10A

12

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    86         

Đại Thanh

CT10A

12A

12

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    87         

Đại Thanh

CT10A

15

12

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    88         

Đại Thanh

CT10A

18

12

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

6

    89         

Đại Thanh

CT10A

2

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    90         

Đại Thanh

CT10A

4

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

    91         

Đại Thanh

CT10A

5

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    92         

Đại Thanh

CT10A

6

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    93         

Đại Thanh

CT10A

7

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    94         

Đại Thanh

CT10A

9

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

    95         

Đại Thanh

CT10A

10

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    96         

Đại Thanh

CT10A

11

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

25

    97         

Đại Thanh

CT10A

12

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    98         

Đại Thanh

CT10A

12A

14

47.31

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

10

    99         

Đại Thanh

CT10A

15

14

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

15

100         

Đại Thanh

CT10A

18

14

38.48

Tây Bắc

Đông Nam

14.3

20%

6

101         

Đại Thanh

CT10A

2

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

35

102         

Đại Thanh

CT10A

7

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

35

103         

Đại Thanh

CT10A

8

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

40

104         

Đại Thanh

CT10A

9

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

35

105         

Đại Thanh

CT10A

10

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

35

106         

Đại Thanh

CT10A

11

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

40

107         

Đại Thanh

CT10A

12

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

35

108         

Đại Thanh

CT10A

17

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

30

109         

Đại Thanh

CT10A

21

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

20

110         

Đại Thanh

CT10A

22

16

59.90

Tây Bắc ô góc

Đông Nam

14.729

20%

25

111         

Đại Thanh

CT10A

4

18

55.80

Tây Nam

Tây Bắc

14.3

20%

25

112         

Đại Thanh

CT10A

11

18

55.80

Tây Nam

Tây Bắc

14.3

20%

40

113         

Đại Thanh

CT10A

12

18

55.80

Tây Nam

Tây Bắc

14.3

20%

35

114         

Đại Thanh

CT10A

17

18

55.80

Tây Nam

Tây Bắc

14.3

20%

20

115         

Đại Thanh

CT10A

21

18

55.80

Tây Nam

Tây Bắc

14.3

20%

20

116         

Đại Thanh

CT10A

22

18

55.80

Tây Nam

Tây Bắc

14.3

20%

20

117         

Đại Thanh

CT10A

2

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

118         

Đại Thanh

CT10A

4

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

119         

Đại Thanh

CT10A

5

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

120         

Đại Thanh

CT10A

7

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

121         

Đại Thanh

CT10A

8

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

122         

Đại Thanh

CT10A

11

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

10

123         

Đại Thanh

CT10A

12

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

124         

Đại Thanh

CT10A

12A

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

125         

Đại Thanh

CT10A

14

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

126         

Đại Thanh

CT10A

15

20

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

127         

Đại Thanh

CT10A

2

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

128         

Đại Thanh

CT10A

4

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

129         

Đại Thanh

CT10A

5

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

130         

Đại Thanh

CT10A

7

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

131         

Đại Thanh

CT10A

9

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

132         

Đại Thanh

CT10A

12

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

133         

Đại Thanh

CT10A

12A

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

134         

Đại Thanh

CT10A

14

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

135         

Đại Thanh

CT10A

15

22

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

136         

Đại Thanh

CT10A

2

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

30

137         

Đại Thanh

CT10A

5

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

40

138         

Đại Thanh

CT10A

7

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

30

139         

Đại Thanh

CT10A

8

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

40

140         

Đại Thanh

CT10A

10

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

30

141         

Đại Thanh

CT10A

12

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

35

142         

Đại Thanh

CT10A

14

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

35

143         

Đại Thanh

CT10A

15

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

32

144         

Đại Thanh

CT10A

16

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

26

145         

Đại Thanh

CT10A

17

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

20

146         

Đại Thanh

CT10A

19

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

25

147         

Đại Thanh

CT10A

21

24

55.80

Tây Nam

Đông Nam

14.3

20%

20

148         

Đại Thanh

CT10A

2

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

35

149         

Đại Thanh

CT10A

6

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

35

150         

Đại Thanh

CT10A

7

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

35

151         

Đại Thanh

CT10A

8

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

40

152         

Đại Thanh

CT10A

11

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

45

153         

Đại Thanh

CT10A

12

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

35

154         

Đại Thanh

CT10A

15

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

35

155         

Đại Thanh

CT10A

17

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

25

156         

Đại Thanh

CT10A

20

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

28

157         

Đại Thanh

CT10A

22

26

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

25

158         

Đại Thanh

CT10A

10

28

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

22

159         

Đại Thanh

CT10A

11

28

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

30

160         

Đại Thanh

CT10A

12

28

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

161         

Đại Thanh

CT10A

12A

28

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

162         

Đại Thanh

CT10A

14

28

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

163         

Đại Thanh

CT10A

18

28

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

8

164         

Đại Thanh

CT10A

7

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

10

165         

Đại Thanh

CT10A

10

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

22

166         

Đại Thanh

CT10A

11

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

30

167         

Đại Thanh

CT10A

12

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

168         

Đại Thanh

CT10A

12A

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

169         

Đại Thanh

CT10A

15

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

18

170         

Đại Thanh

CT10A

18

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

8

171         

Đại Thanh

CT10A

19

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

5

172         

Đại Thanh

CT10A

22

30

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

5

173         

Đại Thanh

CT10A

6

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

10

174         

Đại Thanh

CT10A

7

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

10

175         

Đại Thanh

CT10A

8

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

20

176         

Đại Thanh

CT10A

10

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

22

177         

Đại Thanh

CT10A

11

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

30

178         

Đại Thanh

CT10A

12

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

179         

Đại Thanh

CT10A

12A

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

180         

Đại Thanh

CT10A

14

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

10

181         

Đại Thanh

CT10A

15

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

18

182         

Đại Thanh

CT10A

18

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

8

183         

Đại Thanh

CT10A

19

32

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

5

184         

Đại Thanh

CT10A

6

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

10

185         

Đại Thanh

CT10A

7

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

10

186         

Đại Thanh

CT10A

8

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

20

187         

Đại Thanh

CT10A

10

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

22

188         

Đại Thanh

CT10A

11

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

30

189         

Đại Thanh

CT10A

12

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

190         

Đại Thanh

CT10A

14

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

10

191         

Đại Thanh

CT10A

15

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

18

192         

Đại Thanh

CT10A

17

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

8

193         

Đại Thanh

CT10A

19

34

47.31

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

5

194         

Đại Thanh

CT10A

8

36

76.86

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

40

195         

Đại Thanh

CT10A

10

36

76.86

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

50

196         

Đại Thanh

CT10A

16

36

76.86

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

36

197         

Đại Thanh

CT10A

21

36

76.86

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

198         

Đại Thanh

CT10A

22

36

76.86

Đông Nam

Tây Bắc

14.3

20%

15

199         

Đại Thanh

CT10A

2

38

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

35

200         

Đại Thanh

CT10A

4

38

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

30

201         

Đại Thanh

CT10A

5

38

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

45

202         

Đại Thanh

CT10A

12A

38

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

25

203         

Đại Thanh

CT10A

14

38

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

40

204         

Đại Thanh

CT10A

19

38

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

29

205         

Đại Thanh

CT10A

22

38

59.90

Đông Nam ô góc

Tây Bắc

14.729

20%

25

206         

Đại Thanh

CT10A

2

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

30

207         

Đại Thanh

CT10A

4

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

25

208         

Đại Thanh

CT10A

5

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

40

209         

Đại Thanh

CT10A

7

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

30

210         

Đại Thanh

CT10A

8

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

40

211         

Đại Thanh

CT10A

10

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

38

212         

Đại Thanh

CT10A

11

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

40

213         

Đại Thanh

CT10A

16

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

26

214         

Đại Thanh

CT10A

19

40

55.80

Đông Bắc

Đông Nam

14.3

20%

20

215         

Đại Thanh

CT10A

2

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

216         

Đại Thanh

CT10A

4

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

217         

Đại Thanh

CT10A

5

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

218         

Đại Thanh

CT10A

7

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

219         

Đại Thanh

CT10A

10

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

220         

Đại Thanh

CT10A

11

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

221         

Đại Thanh

CT10A

12A

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

222         

Đại Thanh

CT10A

14

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

223         

Đại Thanh

CT10A

15

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

224         

Đại Thanh

CT10A

19

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

3

225         

Đại Thanh

CT10A

26

42

36.16

Thông tầng

Đông Nam

13

20%

5

226         

Đại Thanh

CT10A

2

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

227         

Đại Thanh

CT10A

4

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

228         

Đại Thanh

CT10A

5

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

229         

Đại Thanh

CT10A

7

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

230         

Đại Thanh

CT10A

8

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

231         

Đại Thanh

CT10A

11

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

232         

Đại Thanh

CT10A

12A

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

233         

Đại Thanh

CT10A

14

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

234         

Đại Thanh

CT10A

15

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

235         

Đại Thanh

CT10A

19

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

3

236         

Đại Thanh

CT10A

26

44

36.16

Thông tầng

Tây Bắc

13

20%

5

237         

Đại Thanh

CT10A

4

46

55.80

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

25

238         

Đại Thanh

CT10A

7

46

55.80

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

30

239         

Đại Thanh

CT10A

10

46

55.80

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

30

240         

Đại Thanh

CT10A

15

46

55.80

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

32

241         

Đại Thanh

CT10A

17

46

55.80

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

20

242         

Đại Thanh

CT10A

19

46

55.80

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

20

243         

Đại Thanh

CT10A

22

46

55.80

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

20

244         

Đại Thanh

CT10A

26

46

55.80

Đông Bắc

Tây Bắc

14.3

20%

10

245         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần bất động sản Đại Long
Mobile: 0988.345673 (Mr Việt)- 0986.666.760 (Mrs Oanh)- 0987.331.993 ( Mrs Thùy ) - 0986.658.413 ( Ms Hương )
Add:
Kiốt 2 - Tòa nhà CT4A - Khu ĐTM Xa La - Hà Đông – Hà Nội.
Website: www.DaiLongLand.com | www.DaiLongLand.com.vn 
E-mail: dailongland@gmail.com  | dailongland@yahoo.com.vn

BĐS nổi bật
Cần 15.000 VNĐ để tin của bạn hiển thị trong khu vực nổi bật
Đăng lúc: 01:49, ngày 08/10/2012
Đã xem: 688 | Mã tin: 28351
Địa chỉ: Hà Nội - ĐTM Xa La
Người đăng: nguyễn thị kim thùy
E-mail: thuydailongland@gmail.com
Điện thoại: 0987331993
Các tin liên quan