Chung cu xa la, chung cu dai thanh, chung cu kim van kim lu, chung cu duong noi, chung cu golden silk, chung cu chinh chu, bat dong san dai long, chung cu mini, chung cu gia re, mua ban chung cu gia re, nha dat chinh chu
SƠ ĐỒ CT8A - CT8B - CT8C ĐẠI THANH

Bản thiết kế đầy đủ CT8 Đại Thanh up tất cả lên đây các bạn tải về dùng nhé