SƠ ĐỒ CT8A - CT8B - CT8C ĐẠI THANH

Bản thiết kế đầy đủ CT8 Đại Thanh up tất cả lên đây các bạn tải về dùng nhé